Ceník služeb

1. Minimální paušální měsíční poplatek za vedení daňové evidence


a. zpracování dokladů a daňových přiznání (silniční daň, DPH, atd.)
b. evidence majetku
c. účetní a daňové poradenství v rámci běžné podnikatelské činnosti
d. archivace zpracovaných dat v souladu se zákonem do objemu 2 GByte

Neplátce DPH 2.500,- Kč/měsíc
Plátce DPH 3.000,- Kč/měsíc2. Vedení mzdové agendy


a. vedení evidence zaměstnanců
b. zpracování měsíčních přehledů
c. zpracování ročního vyúčtování zálohové (srážkové) daně

250,- Kč/zam.3. Jednorázová odměna


a. zpracování daňového přiznání FO

3.000,- Kč/rok

4. Hodinová sazba (za služby na vyžádání)

a. účetní a daňové poradenství mimo běžnou podnikatelskou činnost
b. zastupování před úřady na základě plné moci

800,- Kč/hod.5. Ostatní služby


a. správa datové schránky


200,- Kč/měsíc

Zpracoval: Pavel Růžička, tel: 777 289 596

VELES Consulting s.r.o.
IČ: 243 04 972 DIČ: CZ24304972
Svobodova 136/9, 128 00 Praha 2