Ceník služeb

1. Minimální paušální měsíční poplatek za vedení účetnictví


a. zpracování účetnictví a daňových přiznání (silniční daň, DPH, atd.)
b. evidence majetku
c. měsíční účetní závěrka
d. účetní a daňové poradenství v rámci běžného chodu společnosti
e. archivace zpracovaných dat v souladu se zákonem do objemu 2 GByte


Neplátce DPH 3.000,- Kč/měsíc Plátce DPH 4.000,- Kč/měsíc2. Vedení mzdové agendy


a. vedení evidence zaměstnanců
b. zpracování měsíčních přehledů
c. zpracování ročního vyúčtování zálohové (srážkové) daně

250,- Kč/zam.3. Jednorázová odměna


a. zpracování účetní závěrky a zpracování daňového přiznání PO

5.000,- Kč/rok

4. Hodinová sazba (za služby na vyžádání)


a. účetní a daňové poradenství mimo běžný chod společnosti
b. zastupování před úřady na základě plné moci

800,- Kč/hod.5. Ostatní služby


a. správa datové schránky

200,- Kč/měsíc


Zpracoval: Pavel Růžička, tel: 777 289 596

VELES Consulting s.r.o.
IČ: 243 04 972 DIČ: CZ24304972
Svobodova 136/9, 128 00 Praha 2